Kế Toán Trọn Gói (Báo Cáo Thuế) Trọn Gói – [500.000đ/tháng]

Bảng báo giá dịch vụ kế toán thuế trọn gói – Từ 500.000 đồng (*)

1. Bảng giá dịch vụ kế toán thuế tại miền Nam

Nhóm ngành thương mại

Số hóa đơn

Không có tờ khai hải quan

Có tờ khai hải quan

Không có hóa đơn

1.500.000 đồng/quý

1.500.000 đồng/quý

Dưới 10

2.100.000 đồng/quý

2.700.000 đồng/quý

Dưới 16

2.400.000 đồng/quý

3.000.000 đồng/quý

Dưới 31

3.000.000 đồng/quý

3.900.000 đồng/quý

Dưới 46

3.600.000 đồng/quý

4.800.000 đồng/quý

Dưới 61

4.200.000 đồng/quý

5.700.000 đồng/quý

Dưới 76

4.800.000 đồng/quý

6.600.000 đồng/quý

Dưới 91

5.400.000 đồng/quý

7.200.000 đồng/quý

Dưới 121

6.300.000 đồng/quý

8.400.000 đồng/quý

Dưới 151

7.200.000 đồng/quý

9.600.000 đồng/quý

Dưới 181

8.100.000 đồng/quý

10.500.000 đồng/quý

Từ 181 trở lên

Phụ thu 20.000 đồng cho mỗi hóa đơn phát sinh

(*) Phí dịch vụ kế toán, báo cáo thuế áp dụng cho quý – 3 tháng.

 
 
 

Nhóm ngành tư vấn dịch vụ

Số hóa đơn

Spa – Giáo dục
Khách sạn – Logistics

Tư vấn – dịch vụ khác

Không có hóa đơn

1.500.000 đồng/quý

1.500.000 đồng/quý

Dưới 10

2.100.000 đồng/quý

2.100.000 đồng/quý

Dưới 16

2.400.000 đồng/quý

2.400.000 đồng/quý

Dưới 31

3.000.000 đồng/quý

3.300.000 đồng/quý

Dưới 46

3.900.000 đồng/quý

4.200.000 đồng/quý

Dưới 61

4.800.000 đồng/quý

5.100.000 đồng/quý

Dưới 76

5.400.000 đồng/quý

5.700.000 đồng/quý

Dưới 91

6.000.000 đồng/quý

6.300.000 đồng/quý

Dưới 121

7.200.000 đồng/quý

7.500.000 đồng/quý

Dưới 151

8.100.000 đồng/quý

8.400.000 đồng/quý

Dưới 181

9.000.000 đồng/quý

9.300.000 đồng/quý

Từ 181 trở lên

Phụ thu 20.000 đồng cho mỗi hóa đơn phát sinh

(*) Phí dịch vụ kế toán, báo cáo thuế áp dụng cho quý – 3 tháng.

Nhóm ngành thi công xây dựng – trang trí nội thất – sản xuất – gia công – lắp đặt

Số hóa đơn

Thi công xây dựng
sản xuất – gia công

Trang trí nội thất – lắp đặt

Không có hóa đơn

2.100.000 đồng/quý

2.100.000 đồng/quý

Dưới 10

3.000.000 đồng/quý

2.400.000 đồng/quý

Dưới 16

3.300.000 đồng/quý

3.000.000 đồng/quý

Dưới 31

4.500.000 đồng/quý

4.200.000 đồng/quý

Dưới 46

5.700.000 đồng/quý

5.400.000 đồng/quý

Dưới 61

7.200.000 đồng/quý

6.900.000 đồng/quý

Dưới 76

8.400.000 đồng/quý

8.100.000 đồng/quý

Dưới 91

9.600.000 đồng/quý

9.300.000 đồng/quý

Dưới 121

10.800.000 đồng/quý

10.500.000 đồng/quý

Dưới 151

12.000.000 đồng/quý

11.700.000 đồng/quý

Dưới 181

13.200.000 đồng/quý

12.900.000 đồng/quý

Từ 181 trở lên

Phụ thu 30.000 đồng cho mỗi hóa đơn phát sinh

(*) Phí dịch vụ kế toán, báo cáo thuế áp dụng cho quý – 3 tháng.

2. Bảng giá dịch vụ kế toán thuế tại miền Bắc và miền Trung

Nhóm ngành thương mại

Số hóa đơn

Không có tờ khai hải quan

Có tờ khai hải quan

Không có hóa đơn

1.800.000 đồng/quý

1.800.000 đồng/quý

Dưới 10

2.700.000 đồng/quý

3.000.000 đồng/quý

Dưới 16

3.300.000 đồng/quý

3.900.000 đồng/quý

Dưới 31

4.200.000 đồng/quý

4.800.000 đồng/quý

Dưới 46

4.800.000 đồng/quý

5.700.000 đồng/quý

Dưới 61

5.400.000 đồng/quý

6.300.000 đồng/quý

Dưới 76

6.000.000 đồng/quý

6.900.000 đồng/quý

Dưới 91

6.600.000 đồng/quý

7.500.000 đồng/quý

Dưới 121

7.500.000 đồng/quý

8.400.000 đồng/quý

Dưới 151

8.100.000 đồng/quý

9.600.000 đồng/quý

Dưới 181

8.700.000 đồng/quý

10.500.000 đồng/quý

Từ 181 trở lên

Phụ thu 20.000 đồng cho mỗi hóa đơn phát sinh

(*) Phí dịch vụ kế toán, báo cáo thuế áp dụng cho quý – 3 tháng

 
 
 

Nhóm ngành tư vấn dịch vụ

Số hóa đơn

Dịch vụ ăn uống

Tư vấn – dịch vụ khác

Không có hóa đơn

1.800.000 đồng/quý

1.800.000 đồng/quý

Dưới 10

3.600.000 đồng/quý

2.700.000 đồng/quý

Dưới 16

4.200.000 đồng/quý

3.600.000 đồng/quý

Dưới 31

5.100.000 đồng/quý

4.500.000 đồng/quý

Dưới 46

6.300.000 đồng/quý

5.400.000 đồng/quý

Dưới 61

7.500.000 đồng/quý

6.000.000 đồng/quý

Dưới 76

8.400.000 đồng/quý

6.600.000 đồng/quý

Dưới 91

9.600.000 đồng/quý

7.200.000 đồng/quý

Dưới 121

10.800.000 đồng/quý

7.800.000 đồng/quý

Dưới 151

12.000.000 đồng/quý

8.700.000 đồng/quý

Dưới 181

13.200.000 đồng/quý

9.600.000 đồng/quý

Từ 181 trở lên

Phụ thu 30.000 đồng/hóa đơn

Phụ thu 20.000 đồng/hóa đơn

(*) Phí dịch vụ kế toán, báo cáo thuế áp dụng cho quý – 3 tháng.  

Nhóm ngành thi công xây dựng – trang trí nội thất – sản xuất – gia công – lắp đặt

Số hóa đơn

Thi công xây dựng – sản xuất
(bao gồm sản xuất phần mềm)

Trang trí nội thất
Lắp đặt – gia công

Không có hóa đơn

2.400.000 đồng/quý

2.400.000 đồng/quý

Dưới 10

3.600.000 đồng/quý

3.000.000 đồng/quý

Dưới 16

4.200.000 đồng/quý

3.600.000 đồng/quý

Dưới 31

5.100.000 đồng/quý

4.500.000 đồng/quý

Dưới 46

6.300.000 đồng/quý

5.700.000 đồng/quý

Dưới 61

7.500.000 đồng/quý

6.900.000 đồng/quý

Dưới 76

8.400.000 đồng/quý

8.100.000 đồng/quý

Dưới 91

9.600.000 đồng/quý

9.300.000 đồng/quý

Dưới 121

10.800.000 đồng/quý

10.500.000 đồng/quý

Dưới 151

12.000.000 đồng/quý

11.700.000 đồng/quý

Dưới 181

13.200.000 đồng/quý

12.900.000 đồng/quý

Từ 181 trở lên

Phụ thu 30.000 đồng cho mỗi hóa đơn phát sinh

(*) Phí dịch vụ kế toán, báo cáo thuế áp dụng cho quý – 3 tháng.

Với kim chỉ nam “Khi khách hàng cần Kế toán Chất Việt có mặt”, chúng tôi luôn cam kết mọi khó khăn, vướng mắc về kế toán, thuế và các thủ tục pháp lý liên quan sẽ được giải quyết một cách triệt để và nhanh chóng nhất. 

Dưới đây là những việc mà Chất Việt sẽ thay bạn thực hiện. Đồng thời, Chất Việt sẽ chịu trách nhiệm với khách hàng doanh nghiệp và pháp luật về tất cả hồ sơ mà Chất Việt thực hiện.

 

Nhiệm vụ của Chất Việt khi cung cấp dịch vụ kế toán (Dịch vụ báo cáo thuế)

 1. Miễn phí tư vấn sử dụng hóa đơn đầu vào, đầu ra hợp lý;
 2. Nhận hóa đơn, chứng từ kế toán tận nơi;
 3. Phân loại, kiểm tra tính hợp lệ của chứng từ gốc;
 4. Cân đối thuế GTGT đầu vào, đầu ra;
 5. Lập tờ khai báo cáo thuế, khai báo thuế TNCN, tạm tính thuế TNDN;
 6. Nộp báo cáo thuế lên cơ quan thuế theo quy định;
 7. Hoàn thiện chứng từ và lập sổ sách kế toán, cụ thể:
  – Lập các chứng từ kế toán: nhập, xuất, thu, chi;
  – Lập các sổ chi tiết tính giá thành sản phẩm, sổ kho hàng hóa, phải thu, phải trả;
  – Lập các mẫu biểu phân bổ, khấu hao… theo quy định;
  – Lập sổ cái các tài khoản;
  – Lập sổ nhật ký chung;
  – Lập quyết toán thuế TNDN, thuế TNCN.
 8. Lập báo cáo tài chính cuối năm.

Khách hàng cần cung ấp gì khi sử dụng dịch vụ kế toán – Báo cáo Thuế

Bạn chỉ cần cung cấp cho Chất Việt 2 thông tin đơn giản như sau:

 1. Hóa đơn đầu vào, đầu ra;
 2. Thiết bị chữ ký số để Chất Việt nộp báo báo thuế qua mạng.

Cam kết trách nhệm của Chất Việt khi cung cấp dịch vụ kế toán thuế

Chất Việt hiểu rằng vấn đề quan trọng nhất trong việc cung cấp dịch vụ kế toán thuế là tính kịp thời và trách nhiệm đối với khách hàng. 

Vì vậy, trong tất cả hợp đồng dịch vụ kế toán, Chất Việt luôn cam kết 8 chỉ mục quan trọng sau:

 1. Chịu trách nhiệm thực hiện đầy đủ và đúng tiến độ các công việc sau:  
  – Sắp xếp, phân loại chứng từ;
  – Lập và bàn giao các loại sổ sách kế toán như: sổ chi tiết các tài khoản, sổ tổng hợp… theo đúng quy định và chuẩn mực kế toán hiện hành.
 2. Soạn thảo các văn bản, tài liệu theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền khi thực hiện nội dung dịch vụ kế toán;
 3. Chịu trách nhiệm trên tất cả các chứng từ, hồ sơ, báo cáo tài chính, báo cáo kế toán do Kế toán Chất Việt thực hiện trên cơ sở số liệu, chứng từ do khách hàng cung cấp (chứng từ hóa đơn hợp lệ theo quy định của pháp luật);
 4. Chịu trách nhiệm giải trình hồ sơ kế toán thuế khi cơ quan nhà nước có yêu cầu về số liệu kế toán do Chất Việt thực hiện;
 5. Chịu trách nhiệm chi trả toàn bộ các khoản phạt trường hợp khách hàng bị cơ quan nhà nước xử phạt do sai sót hồ sơ, chứng từ được thực hiện bởi Kế toán Chất Việt ;
 6. Định kỳ mỗi tháng hoặc mỗi quý, chuyên viên của Kế toán Chất Việt sẽ đến trực tiếp địa chỉ của khách hàng để nhận chứng từ. Vậy nên, khách hàng không phải mất thời gian di chuyển và chi phí chuyển phát nhanh. 
 7. Khách hàng có thể chủ động tiếp nhận trực tiếp các thông tin, vấn đề về kê khai thuế từ cơ quan thuế, bởi Kế toán Chất Việt sẽ cung cấp địa chỉ email của bạn cho cơ quan thuế;
 8. Chịu trách nhiệm bảo mật thông tin kế toán của khách hàng, ngay cả khi kết thúc hợp đồng cung cấp dịch vụ kế toán.

10 Câu hỏi thường gặp về dịch vụ kế toán của Chất Việt

1. Công ty không xuất hoá đơn có phải nộp báo cáo thuế không?

Có. Theo quy định, dù không xuất hoá đơn hay không có hoá đơn đầu vào thì doanh nghiệp vẫn phải nộp báo cáo thuế hàng quý và báo cáo tài chính cuối năm.


2. Tôi có thể gọi Chất Việt  khi tôi gặp các vấn đề không hiểu về thuế và hóa đơn không?

Có. Ngay sau khi ký hợp đồng, chuyên viên kế toán của Chất Việt sẽ lập tức theo dõi và xử lý hồ sơ của công ty bạn. 
Đồng thời, trong quá trình hoạt động, chuyên viên kế toán sẽ tư vấn tất cả các vấn đề liên quan đến thuế và hóa đơn để doanh nghiệp vừa có thể tối ưu thuế, vừa đảm bảo sổ sách kế toán luôn đúng theo quy định hiện hành.


3. Chất Việt có chịu trách nhiệm nếu làm sai báo cáo của tôi?

Có. Kế toán Chất Việt sẽ chịu hoàn toàn trách nhiệm nếu báo cáo thuế, báo cáo tài chính của khách hàng bị sai do lỗi của Kế toán Chất Việt.


4. Số hóa đơn trong bảng giá là tính hóa đơn đầu ra hay cả hóa đơn đầu ra và đầu vào?

Số hóa đơn trong bảng phí dịch vụ kế toán bao gồm hóa đơn đầu ra và hóa đơn đầu vào.


5. Phí dịch vụ kế toán trọn của Chất Việt có bao gồm phí dịch vụ báo cáo cuối năm?

Có. Phí dịch vụ trên đã bao gồm báo cáo cuối năm (hay còn gọi là báo cáo tài chính), nghĩa là sử dụng dịch vụ kế toán của Chất Việt bạn không phải trả thêm phí làm báo cáo tài chính cuối năm như các đơn vị khác.


6. Ngoài phí dịch vụ trong hợp đồng, tôi có trả thêm phí gì khác không?

Không. Phí dịch vụ trong hợp đồng là chi phí trọn gói. Chất Việt cam kết không phát sinh bất kỳ khoản chi phí nào khác – điều này được cam kết trong hợp đồng sử dụng dịch vụ kế toán.


7. Chất Việt có thay đổi nhân viên kế toán phụ trách công ty tôi không?

Không. Trong quá trình thực hiện hợp đồng, Kế toán Chất Việt không thay đổi chuyên viên phụ trách kế toán doanh nghiệp của bạn. 
Ngoại trừ các trường hợp bất khả kháng từ chuyên viên như: thuyên chuyển công tác hoặc không còn làm việc tại Kế toán Chất Việt … Tuy nhiên, Kế toán Chất Việt cam kết sẽ không gây ảnh hưởng đến tiến độ báo cáo, kê khai thuế của doanh nghiệp bạn.


8. Tôi có phải mua phần mềm kế toán?

Không. Chất Việt đã mua trọn gói quyền sử dụng phần mềm kế toán Misa và bạn không phải trả chi phí này cho Chất Việt  hay Misa.


9. Hóa đơn, chứng từ tôi đưa cho Chất Việt bằng cách nào?

Bộ phận giao nhận của Chất Việt sẽ lấy hoá đơn, chứng từ trực tiếp tại địa chỉ của bạn.


10. Chất Việt có chi nhánh ở những tỉnh thành nào?

Hiện tại Kế toán Chất Việt có 6 chi nhánh tại: Hà Nội, Đà Nẵng, Bình Dương, Đồng Nai và 2 chi nhánh tại TP. HCM.

Mọi thắc mắc về kế toán trọn gói. Xin vui lòng gọi chúng tôi theo số 0818998008 để đuọc hỗ trợ.

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top